เมืองดูไบแห่งแรกในอาเซียน “บึงธาตุหลวง” มูลค่าการลงทุน 1,600,000,000 เหรียญสหรัฐ

0
793
Loading...

พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นบึงน้ำที่ชาวลาว เรียกว่า บึงธาตุหลวง แต่ปัจจุบันได้ถมบึงบางส่วนและปรับพื้นที่เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยทางการลาวเปิดให้สัมปทานแก่บริษัท เซี่ยงไฮ้ วั่นเฟิง ของประเทศจีนเป็นผู้พัฒนาพ่วงด้สยสัญญาสัมปทานนาน 99 ปี
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงธาตุหลวง วางคอนเซ็ปต์เป็นเมืองใหม่ใจกลางนครเวียงจันทน์ ประกอบด้วย โรงเรียนนานาชาติระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันการเงิน ศูนย์วัฒนธรรม โรงแรมระดับ 3-5 ดาวขึ้นไปหอประชุมนานาชาติชอปปิ้ง เซ็นเตอร์ โซนที่อยู่อาศัยทั้งในรูปแบบบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมล้อมรอบด้วยธรรมชาติของแหล่งน้ำและสวนสาธารณะขนาดใหญ่นอกจากนี้ จะพัฒนาเขตศูนย์การค้าปลอดภาษี เขตนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเพื่อการส่งออก ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรีอาเซียน เขตศูนย์กลางการบริการทางธุรกิจการเงินการลงทุน รวมถึงท่าเรือขนส่งสินค้าบริษัทจีนที่เป็นผู้รับสัมปทาน จะรับผิดชอบการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค มูลค่าลงทุนในส่วนนี้ประมาณ 1,600 ล้านดอลลาร์ฯ จากนั้นจะเปิดให้เอกชนที่สนใจ รวมถึงนักธุรกิจไทยเข้ามาลงทุนตามคอนเซ็ปต์ที่วางไว้  ซึ่งจีนตกลงแบ่งรายได้ให้ลาวร้อยละ 50 ของรายได้ค่าเช่าปัจจุบันมีนักธุรกิจจากจีนและญี่ปุ่นจองพื้นที่ลงทุนบางส่วนไปแล้วทางการลาวคาดหวังว่า โปรเจ็กต์นี้จะช่วยกระตุ้นจีดีพีของประเทศให้ขยายตัวได้ถึง 10เท่าในอนาคต จากปัจจุบัน ขยายตัวร้อยละ 6-7 ต่อปีความได้เปรียบของลาวอยู่ที่การเป็นแลนด์ลิ้งค์ (Land link) เชื่อมต่อจีน ไทย เวียดนาม และกัมพูชา ช่วยอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ รวมถึงปัจจัยค่าแรงที่ค่อนข้างต่ำ  จึงดึงดูดนักธุรกิจให้เข้าไปแสวงหาการลงทุน แต่ด้วยจำนวนประชากรทั้งประเทศไม่ถึง 7ล้านคน อาจทำให้เกิดคำถามว่า ลาว พร้อมหรือยังสำหรับการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะตามมาในเร็วๆ นี้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวซึ่งมีพลเมืองประมาณ 6 ล้านคน กำลังจะจับมือกับจีนในการเนรมิตให้บึงน้ำเสียกลางกรุงเวียงจันทร์เป็นศูนย์กลางการค้า  การท่องเที่ยว การเงินและแหล่งวัฒนธรรมของเวียงจันทน์จะเป็นสถานที่ ที่ดึงดูดนักธุรกิจ นักลงทุนและนักท่องเที่ยว ให้ไปใช้ชีวิตและทำธุรกิจในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งหากเป็นเช่นนั้นและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าของเวียงจันทน์ ให้เป็นเมืองที่โดดเด่นอันดับหนึ่งในลาว และเป็นเมืองที่น่าสนใจของอาเซียนโดยเฉพาะในกลุ่ม GMS (GREATER MAEKONG SUB-REGION) ซึ่งมี 6ประเทศประกอบด้วย ไทย กัมพูชา พม่าลาวและจีนสถานที่ดังกล่าว เรียกชื่อว่า “บึงธาตุหลวง” (PHA THAI LUANG LAKE) ซึ่งลาวเรียกว่า SPECIFIC ECONOMIC ZONE (SEZ) เข้าใจว่าลาวจะให้จีนเป็นผู้ลงทุนในการก่อสร้าง “บึงธาตุหลวง” เป็นการนำบึงที่เก็บกักน้ำเสียในกรุงเวียงจันทน์ ซึ่งในพื้นที่ต่ำมาปรับปรุงโดยทำให้น้ำเสียในพื้นที่ดังกล่าวเป็นน้ำดีและใช้เป็นศูนย์กลางธุรกิจและที่อยู่อาศัยนอกจากนี้ นังเน้นให้มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่มีหอคอยแฝด 2 หอคอย ขนาดใหญ่สูง 150 เมตรพื้นที่ในเขตท่องเที่ยวสถานทูตวัฒนธรรมและธุรกิจการเงินนั้นจะเชื่อมต่อกันด้วยถนนและคลอง (คล้ายกันกับคลองเวนิสในอิตาลี)ทำให้เกิดความคล่องตัวในด้านต่างๆ ทั้งการค้า โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวมีจุดขายที่น่าสนใจคือมีร้านขาย สินค้า BRAND NAME (ปลอดภัย) มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจระดับโลก ทั้งโรงแรม 5 ดาว และแหล่งบันเทิง ร้านอาหารระดับโลกและสนามกอร์ฟลาวพยายามวางกลยุทธ์ให้ประเทศของตนเองเป็น LANE-LINK หรือคือเป็นเมืองเชื่อมเมือง หรือเป็นประเทศที่เชื่อมต่อกันกับประเทศอื่นๆ ใน GMS แทนที่จะถูกเรียกว่าเป็น LAND-LOOK หรือคือประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเหมือนแต่ก่อนหากเรากางแผนที่และพิจารณา GMS จะเห็นได้ว่า ลาวเป็นคู่แข่งของไทยด้านการเป็น CENTER OF INTERNATIONAL TRANDE AND LOGISTICS IN GMSลาวมีพื้นที่ติดต่อกับไทย พม่า เวียดนาม กัมพูชา และจีนทุกวันนี้สินค้าอุตสาหกรรมที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันนะเขตของลาว (ที่สะหวันเซโน) ซึ่งห่างจากมุกดาหาร เพียงแค่ 30นาที สามารถขนส่งไปลงเรือที่ท่าเรืออุ่งหวางทางตอนกลางประเทศเวียดนามกาแฟและยางพาราที่จัมปาสักทางทางตอนใต้ของลาว เข้าไทยที่พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี เพื่อขนส่งไปลงเรือแหลมฉบังหรือคลองเตย ในอนาคต หากมีการปรับเส้นทางให้ดี สินค้าหลายอย่างของไทยในภาคอีสาน สามารถขนส่งจากนครพนมไปลาว เข้าเวียดนามและจีนขณะนี้ สินค้าหลายอย่างของจีนขนส่งผ่านลาวเข้าพม่า เพื่อเข้าไทย ที่แม่สาย หรือสินค้าไทยขนส่งจากไทยที่แม่สายไปพม่าเพื่อเข้าจีนตามเส้นทาง R3B ขณะเดียวกันสินค้าไทยไปจีนผ่านลาวที่เชียงของไปออกบ่อเต็มที่หลวงน้ำทา และต่อๆปจิ่งหง (เชียงรุ่ง) ของจีน เพพื่อเข้าคุนหมิง ตามเส้นทาง R3Aในอนาคต สินค้าขนส่งโดยรถจากเวียดนาน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ผ่านเข้าไทยไปพม่า ตามเส้นทาง EWEC (EAST WEST ECONOMIC CORRIDOR) หรือเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมเวียดนาม ลาว ไทย พม่า เข้าด้วยกัน และในอนาคตอันใกล้สินค้าจากกลุ่ม ACMEC (5 ประเทศในแถบกลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า ) และมาเลเซียจะพุ่งต่อไปยังรัฐ 7 สาวน้อย (7 รัฐในภาคอีสานของอินเดีย) ในอินเดียโดยทางรถยนต์ลองนึกภาพดูว่า หากขนส่งสินค้าทางเรือจากเวียดนาม กัมพูชาลาวไปอินเดียจะใช้เวลา 30วัน แต่หากเป็นการขนส่งทางรถยนตร์จะใช้เวลาเพียง 15 วัน

ขอขอบคุณที่มาจาก : truststoreonline.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here