วิธีทำปุ๋ยนาละลายช้า ใส่ครั้งเดียวช่วยลดต้นทุน 50%

0
1269

คนไทยปลูกข้าวจะใส่ปุ๋ย 3 ครั้งต่อฤดู ครั้งแรกใส่ปุ๋ยรองพื้น ตามด้วยปุ๋ยก่อนข้าวตั้งท้อง และใส่ปุ๋ยเร่งผลผลิต

รวมๆแล้วใส่ปุ๋ยประมาณไร ละ 105 กก.

ปุ๋ยที่ใส่ลงไป ข้าวไม่ได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมด เพราะจะถูกชะล้างไหลไปกับน้ำ กลายเป็นต้นทุนที่ไม่เกิดประโยชน์ และการใช้ปุ๋ยปริมาณมาก ยังทำให้โครงสร้างดินเสื่อม หน้าดินแน่น ต้นข้าวเป็นโรคกาบใบเน่า เมล็ดข้าวลีบ ด่างดำ

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

จึงคิดค้นพัฒนา ปุ๋ยอินทรีย์เคมีละลายช้าสำหรับการผลิตข้าวแบบใช้ปุ๋ยครั้งเดียว

จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาช่วยปรับปรุงความเสื่อมโทรมของดิน ทำให้อินทรียวัตถุในดินเจริญเติบโต และมีปุ๋ยเคมีสูตรธาตุอาหารที่เหมาะกับข้าวตลอดระยะเวลา 110-120 วัน ปุ๋ยจะปลดปล่อยธาตุอาหารที่พืชต้องการออกมาช้าๆ ช่วยให้พืชได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอ เท่ากับอายุเพาะปลูกข้าว”

การผสมสูตรปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพดินแต่ละแห่ง  ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ บอกว่า วิธีที่ดีที่สุดคือ “การเก็บตัวอย่างดินส่งให้กรมพัฒนาที่ดินวิเคราะห์”

วิธีผสมสูตรปุ๋ยละลายช้าใช้เอง
1. ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ 950-1,050 กก
2. ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จำนวน 2-5 กก
3. ปุ๋ยสูตร 0-3-0 จำนวน 20-40 กก
4. แร่ซีโอไล
5. กรดซิลิคอน ทำหน้าที่ช่วยให้การปล่อยปลดธาตุอาหารหลักของพืชอย่างช้าๆ

วิธีทำ
1. คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน เติมน้ำให้มีความชื้น ตักปุ๋ยขึ้นมากำ ต้องไม่แตก และน้ำไม่ซึมตามรอยนิ้ว จากนั้นใช้ผ้ายางคลุมไม่ให้ความชื้นระเหย
2. เปิดกลับกองปุ๋ยทุกๆ 7 วัน หลังหมักปุ๋ยครบ 30 วัน สามารถนำไปใส่นาข้าวที่ลงมือปลูกไปแล้ว 15-20 วันในอัตรา 50 กก.ต่อไร่ เพียงครั้งเดียว

ประโยชน์ของปุ๋ยนาละลายช้าใส่ครั้งเดียว

1. ต้นข้าวมีความต้านทานโรคดีกว่า

2. อาการโรคขอบใบไหม้แทบไม่มี

3. โรคแมลงไม่เกิดขึ้นง่าย

4. ติดรวงสม่ำเสมอ

5. เมล็ดข้าวน้ำหนักดี

6. หลังนำข้าวเปลือกมาสี ข้าวสารเมล็ดเต็มแน่นสีมันวาว

7. ช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ย ค่าแรงได้ 50%

เรียบเรียงโดย เพจแนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

บทความจาก thairath.co.th และ research.rdi.ku.ac.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here