การทำนาหว่าน และเทคนิคการหว่านข้าวให้ข้าวแตกกอดี

1450

การทำนาในประเทศไทยนั้นมี 2 วิธีใหญ่ๆ คือ

1.นาดำ
2.นาหว่าน

นาหว่านยังสามารถแบ่งออกได้หลายรูปแบบ เช่น หว่านสำรวย หรือหว่านแห้ง หว่านน้ำตม หรือการหว่านข้าวงอก

ข้าวที่หว่านน้ำตมนั้นจะต้องแช่น้ำ 1 คืน รุ่งเช้าต้องนำขึ้นจากน้ำ ให้สะเด็ดน้ำ แล้วนำไปใส่ในกระบุงที่กรุด้วยใบตองที่กรุด้วยใบตองเพราะป้องกันไม่ให้รากข้าวชอนไชเข้าไปในกระบุง หลังจากนั้นจึงปิดกระบุงด้วยใบตอง รดน้ำเช้าเย็น ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 คืน ให้ข้าวงอก แล้วจึงนำข้าวงอกไปหว่านในน้ำตม

วันนี้แอ็ดนำเทคนิคการทำนาหว่าน จากช่าวบ้านในจังหวัดปราจีนบุรี มาฝาก ลองอ่านกันดูน่ะครับ

การหว่านน้ำตมหรือการหว่านข้าวงอกของชาวปราจีนบุรีเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างไปจากจังหวัดอื่นๆ ที่เรียกว่าการหว่านน้ำตมเพราะตอนไถคราด น้ำจะขุ่นเป็นตม แต่เมื่อทิ้งไว้ น้ำก็จะใส การทำนาหว่านน้ำตมของชาวปราจีนบุรีต้องอาศัยน้ำฝนแต่เพียงอย่างเดียวจึงต้องรอให้ฝนตก ให้น้ำขังในนาก่อน จึงทำการไถและทำเทือก ชาวนาจะหว่านข้าวงอกทันทีเมื่อทำเทือกเสร็จ

แล้วทิ้งให้ตกตะกอน เมล็ดข้าวซึ่งหนักกว่าตะกอนจะตกถึงผิวดินก่อน ส่วนตะกอนก็จะตกลงไปทับเมล็ดข้าวอีกที่หนึ่ง ทำให้น้ำไม่สามารถพัดพาเมล็ดข้าวงอกลอยไปที่อื่นได้การหว่าน นาน้ำตมวิธีนี้เป็นรูปแบบเฉพาะถิ่นในเขตพื้นที่นาที่เป็นดินเปรี้ยวเท่านั้น แต่สำหรับในพื้นที่นาดินเปรี้ยวเมื่อปล่อยให้ตกตะกอนเพียงคืนเดียว น้ำก็จะใสแสงแดดสามารถส่องลงไปถึงพื้นดินได้ แม้ในระดับความลึกถึง50ซม. ข้าวก็สามารถงอกได้ ข้าวนาน้ำตมให้ผลผลิตมากกว่านาหว่านธรรมดา แต่ก็น้อยกว่านาดำ

จากช่าวบ้านในจังหวัดสระบุรี

การหว่านเมล็ดข้าวในแปลงนั้น จะต้องมีการหว่านที่เหมาะสม สำหรับอัตราในการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่ทราบกันดี ซึ่งจะอยู่ที่ 15-20 กิโลกรัม / ไร่ แต่ปัญหาที่มักเกิดกับเกษตรกร ก็คือ เมื่อหว่านไปแล้ว เมล็ดพันธุ์ข้าวจะหมดก่อนที่จะหว่านทั่วแปลง ทำให้ต้องเพิ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ตลอด เพื่อที่จะได้หว่านให้ทั่วแปลง จนเกิดปัญหาข้าวที่งอกขึ้นมามีความหนาแน่นมากเกินไป ง่ายต่อการระบาดของแมลงศัตรูข้าว และทำให้ข้าวไม่แตกกอ ซึ่งปัญหาแก้ได้ง่ายๆที่เกษตรกรก็สามารถนำไปใช้ได้

เทคนิคการหว่านข้าวให้ข้าวแตกกอดี นั้นเป็นของคุณบุญล้อม เต้าแก้ว เกษตรกรคลื่นลูกใหม่ ระหว่างการลงพื้นที่ ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี ว่ามีวิธีการง่ายๆ โดยการผสมแกลบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่หว่าน ในอัตรา 1 ต่อ 1 ซึ่งจะทำให้ 1 กำมือมีเมล็ดข้าวพันธุ์จำนวนน้อยลง ระยะห่าง ระหว่างเมล็ดมากขึ้น ข้าวที่งอกก็ห่างมากขึ้น แตกก่อได้ดี และลดปัญหาการเข้าทำลายของแมลงศัตรูข้าวในแปลงนาข้าวได้อีกด้วย

เขียนเนื้อหาโดย เพจแนวทางเกษตรเกร็ดความรู้
ข้อมูลจาก คุณ phumipayya และ rakbankerd