วิธีการปลูกถั่วฝักยาว พืชเศษฐกิจ ปลูกง่าย โตเร็ว ขายดี

3812

เมื่อพูดถึงผักที่เรากินบ่อยก็คงหนีไม่พ้นถั่วฝักยาว ซึ่งเป็นผักที่กินย่อยมาก วันนี้เพจแนวทางเกษตรเกร็ดความรู้ ได้รวบรวมข้อมูลดีดีมาฝาก เกี่ยวกับการปลูกถั่วฝักยาว ไว้กินเอง ลองอ่านดูครับ

ถั่วฝักยาว หรือชื่อวิทยาศาตร์ Vignaunguiculata subsp.Sesquipedalis เป็นถั่วชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นไม้เลื่อย ลำต้นเป็นเถาเลื้อยที่แข็งและเหนียว เถามีสีเขียว อ่อนลำต้นม้วนพันสิ่งยึดเกาะได้ดี ส่วนใบเป็นใบประกอบแบบฝ่ามือ มี 3 ใบย่อยรูปสามเหลี่ยมยาว 6-10 เซนติเมตร และมีดอกเป็นช่อดอกออกตามซอกใบกลียดอกมีสีขาว หรือสีน้ำเงินอ่อนฝักเป็นฝักกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1 เซนติเมตร ยาว 20-60 เซนติเมตร ในฝักจะมีเมล็ดอยู่จำนวนหนึ่งเป็นพืชที่เติบโตได้ดีชอบอากาศร้อน มีแสงแดดตลอดทั้งวัน และมีปริมาณ ฝนตกน้อยจึงสามารถเพาะปลูกได้ทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี

 

1.เตรียมเมล็ดพันธุ์

เนื้อที่ 1 ไร่ควรใช้เมล็ดพันธุ์ 3-4 กิโลกรัม คัดเมล็ดพันธุ์ที่ดี ไม่แตกหรือมีจำหนิ หรือมีสภาพไม่เหมาะกับการปลูกออกแยกไว้แล้วนำไปคลุกด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงก่อนเพื่อป้องกันการโดนทำลาย

2.เตรียมหลุมปลูก

ให้ได้ระยะห่างระหว่างแถว 0.8-1เมตร ระหว่างหลุมต่อหลุม 0.5 เมตร (หรือแล้วแต่พิจารณา) โดยให้หลุมลึกประมาณ 5-6 นิ้ว ใช้ใบคูน หรือใบหางนกยูงแห้ง โรยก้นหลุม 1 กำมือ แล้วใช้ปุ๋ยเคมีสูตรที่เหมาะสมกับถั่วฝักยาว เช่น 15-15-15, 13-13-21,12-24-12, 5-10-5 หรือ 6-12-12 ใส่หลุมละ 1/2 ช้อนแกง (10-15 กรัม) คลุกเคล้าให้เข้ากันปิดทับด้วยดินบางๆ

3.หยอดเมล็ดลงหลุม

หลุมละ 3-4 เม็ดแล้วกลบดินลงหลุมประมาณ 5 เซนติเมตรแล้วรดน้ำทันที การให้น้ำระยะ 1-7 วัน ควรให้น้ำทุกวัน วันละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ให้พิจารณาสภาพภูมิอากาศ และสภาพดินด้วย

4.ดูแลต้นกล้า

ประมาณ 1 อาทิตย์ เมล็ดจะเริ่มงอกให้เห็นยอดอ่อน เมื่อมีใบจริงประมาณ 3-4 ใบให้ถอนแยกคัดเอาเฉพาะต้นที่แข็งแรงเอาไว้ 2 ต้นต่อ 1 หลุม และทำการกำจัดวัชพืชบริเวณรอบๆ หลุมให้หมด นำใบคูน หรือใบหางนกยูงแห้ง หรือแกลบโรบกลบรอบโคนหลุมหนาประมาณ 1 นิ้ว แล้วรดน้ำให้ฉ่ำ

 

วิธีการดูแลรักษาเมื่อต้นกล้าโตแล้

1.การรดน้ำ

ควรให้น้ำวันละ 1 ครั้ง ทุกวันๆ ทั้งนี้ให้พิจารณาสภาพภูมิอากาศ และสภาพดินด้วยไม่ควรให้น้ำแฉะจะทำให้ต้นเน่าทั้งนี้ ให้ดูจากสภาพพื้นที่ปลูกด้วย และระวังในช่วงออกดอกและติดฝักไม่ควรขาดน้ำเป็นอันขาด

2.การใส่ปุ๋ย

เมื่อถั่ว มีอายุราว 20 วัน ควรใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ ผสมปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ สำหรับในช่วงติดดอกและออกผล ควรให้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 30-50 กิโลกรัม/ไร่ โดยทยอย ใส่ 15วัน/ครั้ง

การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ป้องกันแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยอ่อนและหนอนต่างๆด้วยน้ำหมักสะเดา อาจเพิ่มกากน้ำตาล หรือใส่ผงซักฟอกลงไปเล็กน้อยเพื่อช่วยเป็นสารจับใบได้ดีขึ้น ควรฉีดพ่น อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง 10-15 วัน แรก ของการปลูก หมั่นตัดใบออกบ้างเพื่อให้ได้ผลผลิตถั่วฝักยาว เพิ่มขึ้นและควรพรวนดินกำจัดวัชพืชทุกๆ 2 อาทิตย์

เรียบเรียงเนื้อหาโดย เพจแนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ข้อมูลดีดีจาก bangkoktoday.net, yangtongkon, kasetorganic