ปลูกพริกไทย 10 ไร่…ปีละล้าน

0
1610

เกษตรกรที่ปลูกพริกไทยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีส่วนใหญ่ประสบปัญหาดินเสื่อมโทรมจากการใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ดินขาดอินทรียวัตถุ ดินแข็งกระด้าง ประกอบกับจันทบุรีเป็นพื้นที่ติดทะเลทำให้มีปัญหาเรื่องดินกรด หากไม่ได้รับการปรับปรุงบำรุงดินอย่างถูกวิธีจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเป็นผลต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่สูงขึ้นด้วย

นายภิรมย์ แก้ววิเชียร เกษตรกร ต.วังตาโหนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ให้เหตุผลของการหันมาปลูกพริกไทย…หลังโค่นต้นเงาะออก 2งาน

แต่ติดปัญหาว่า เดิมทีดินส่วนใหญ่มีสภาพเป็นกรด จึงได้ทำการปรับสภาพดินก่อน

สูตรการปรับสภาพดิน

โดยการไถปรับพลิกหน้าดินลงผลานไถลึก 50-80 ซม.
ขณะไถ ฉีดพ่นปุ๋ยน้ำไปด้วย เพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ในดินกลับมาสมบูรณ์

ตามด้วยปูนโดโลไมท์ ปูนมาร์ล ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 60 กระสอบ ที่ผ่านการหมักมาแล้ว 2 เดือน…พื้นที่ 2 งาน
หลังจากนั้น 1 เดือน หว่านปอเทือง กระทั่งปอเทืองออกดอก ไถกลบหมักดินทิ้งไว้ 15 วัน ไว้เป็นปุ๋ยพืชสด
การปรับสภาพดินด้วยวิธีนี้ ช่วยทำให้ดินกลับมาสมบูรณ์เร็วขึ้น

หลังจากนั้นลงพริกไทยสายพันธุ์มาเลเซีย เพราะต้านทานโรครากเน่า เหมาะที่จะนำมาทำพริกไทยดำ พริกไทยขาว ต้นเติบโตเร็ว


เก็บได้ปีละ 1 ครั้ง และลงพริกไทยพันธุ์ซีลอนขายเป็นพริกไทยสด 1 ปีเก็บผลผลิตได้ 2 ครั้ง ช่วยให้มีรายได้หมุนเวียน
ปีแรกพื้นที่ 2 งาน มีรายได้จากการขายพริกไทย 50,000-60,000 บาท”

หลังจากเห็นรายได้ดีกว่าสวนผลไม้ จึงตัดสินใจโค่นทุเรียนและเงาะในพื้นที่ ทั้งหมดเปลี่ยนมาปลูกพริกไทยเต็มพื้นที่ 10 ไร่

ทุกวันนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวปีละ 1,000,000 บาท แม้การลงทุนในช่วงปีแรกจะสูง แต่ถ้าดูแลดีๆ สามารถเก็บผลผลิตได้นานถึง 20 ปี

เรียบเรียงโดย เพจแนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ข้อมูลจาก dailynews thairath

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here