จุลินทรีย์หน่อกล้วย สูตรหัวเชื้อ วิธีทำแบบละเอียด

0
16109

สวัสดีเพื่อนๆแฟนเพจ แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้ทุกๆท่าน วันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการทำ จุลินทรีย์หน่อกล้วย สูตรการทำหัวเชื้อ กล่าวกันว่า กล้วยปลูกที่ไหนดินบริเวณกอกล้วย ณ นั้น จะดี เบื้องหลังความร่วนซุยอุ้มน้ำของดินดังกล่าวเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินรอบๆ รากกล้วย ซึ่งหากขยายเชื้อให้มากแล้ว ย่อมนำไปใช้ปรับปรุงดินในที่อื่นๆให้ดีขึ้นได้นอกจากนั้นหน่อกล้วย มีน้ำยางฝาดหรือสารแทนนินมาก เมื่อหมักแล้วน้ำหมักที่ได้ยังสามารถนำมาใช้ในการควบคุมโรคพืชบางอย่างได้ทั้งสามารถนำไปใช้ปรับปรุงสภาพน้ำที่เน่าเสียให้ฟื้นสภาพกลับดีได้อีกด้วย

วัสดุที่ต้องเตรียม

1. หน่อกล้วยสับบดละเอียด 3 kg

2. กากน้ำตาล 1 kg

3. น้ำมะพร้าวอ่อน 2 ลูก

วิธีทำ

1. ขุดหน่อกล้วยต้นสมบูรณ์ที่ไม่เป็นโรคขนาดหน่อใบธงหรือใบหูกวางสูงไม่เกิน 1 เมตร

2. เอาเหง้าพร้อมรากที่มีดินติดรากขึ้นมาด้วยสับหรือบดให้ละเอียดโดยไม่ต้องล้าง

3. นำมาคลุกเคล้ากับกากน้ำตาลและน้ำมะพร้าวอ่อน 2 ผลในอัตราส่วนเป็น หน่อกล้วยสับ 3 ส่วนต่อกากน้ำตาล 1 ส่วน น้ำมะพร้าว 2 ส่วน เช่นหน่อกล้วย 3 กิโลใช้กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม น้ำมะพร้าว 2 ลูก

4. หมักในภาชนะพลาสติกมีฝาปิดเก็บไว้ในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกจากนั้นคนเช้าเย็นทุกวันจนครบ 7 วันแล้วหมักต่อจนครบ 30 วัน คั้นเอาน้ำออกเก็บไว้ได้นาน 6 เดือน

ประโยชน์และวิธีใช้

1.ใช้ปรับปรุงโครงสร้างของดินและกำจัดเชื้อโรคในดินผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วยในอัตรา 20 -40 มลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ราดลงบนดินรวมไปพร้อมกับการให้น้ำ

2. ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดต้นพืชให้เปียกชุ่มโชกทั่วทั้งใบและใต้ใบเพื่อล้างน้ำฝนภายหลังจากที่ฝนหยุดตกนานเกิน 30นาทีเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำ หรือฉีดพ่นใน20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตรเมื่อพบการระบาดของโรคพืชทั้งเว้นการให้น้ำ 48 ช.ม. เพื่อลดความชื้น

3. ใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำในร่องสวนสระเก็บน้ำและบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำใส่จุลินทรีย์หน่อกล้วย 10 ลิตร ต่อน้ำ 10,000 ลิตร

4. ล้างทำความสะอาดคอกสัตว์ฉีดพ่นจุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตรต่อน้ำ 100 ลิตร

5. เร่งการย่อยสลายเศษซากอินทรีย์วัตถุหรือดับกลิ่นขยะของเน่าเสียให้ฉีดพ่นจุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตรต่อน้ำ 100 ลิตรกรณีหมักฟางข้างในแปลงนาใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย 5 ลิตรต่อพื้นที่นา 1 ไร่

6. จุลินทรีย์หน่อกล้วยเก็บไว้ใช้ได้นาน 6 เดือน

หมายเหตุ กรณีฉีดพ่นหรือราดลงดินโดยไม่ให้ถูกใบพืชสามารถใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย1 ลิตร ต่อน้ำ 200ลิตรเพื่อปรับโครงสร้างของดินแต่การใช้แต่ละครั้งไม่ควรเกิน 5 ลิตรต่อ 1 ไร่

ชมคลิป

เรียบเรียงเนื้อหาโดย เพจแนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here