เลี้ยงปลาด้วยฟางข้าวหมัก หรือหญ้าหมัก เป็นอาหารลดต้นทุน

20032

ฟางข้าว ใช้เป็นอาหาสำหรับเลี้ยงโค กระบือ ใช้ทำปุ๋ยหมัก ใช้ทำเป็นวัสดุปกคลุมดินหลังการหว่านเมล็ดพืช ใช้เป็นวัสดุคลุมดินรักษาความชุ่มชื้นของดิน และใช้คลุมดินแก้ปัญหาดินเค็ม การเพาะเห็ดฟาง เป็นต้น แต่ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่สามารถทำได้ นั่นคือ เป็นอาหารเลี้ยงปลา ถูกต้องแล้วครับ นำมาเลี้ยงปลานั่นแหละ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดู เทคนิค ทำฟางและหญ้าหมัก เป็นอาหารเลี้ยงปลา

สูตรที่1 สำหรับอนุบาลลูกปลาเช่น ปลานิล ปลาทับทิม ปลาสลิด

วิธีการทำ

1. ตากบ่อ และโรยปูนขาว

2. นำฟางข้าว หญ้าสดหรือแห้งใส่ร่วมกับปุ๋ยมูลสัตว์ชนิดต่างๆ

3. ผสมในอัตรา 100-120 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนของมูลสัตว์แห้ง (เป็นมูลไก่หรือมูลวัวก็ได้)

4. ฟางแห้งต่อปุ๋ยมูลสัตว์เท่ากับ 1:1 หากใช้หญ้าสดควรใส่ปูนขาวผสมลงไปด้วยสักเล็กน้อย

การใช้งาน

1. ให้ใส่ฟางแห้งสลับกับมูลสัตว์เป็นชั้น ๆ ที่มุมบ่อเลี้ยงปลาทั้ง 4 ด้านหรือเป็นกอง ๆ รอบบ่อเลี้ยงปลา

2. ใส่น้ำลึกประมาณ 20 เซนติเมตร ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน

3. สังเกตเห็นสีน้ำในบ่อ ถ้ามีการเปลี่ยนเป็นสีชาจึงเพิ่มระดับน้ำลงไปเป็น 50-60 เซนติเมตร

4. หลังจากนี้ประมาณ 3-5 วัน จึงนำลูกปลามาปล่อยลงบ่อ

สูตรที่2 สำหรับปลาวัยรุ่นหรือปลาขุน

1. ให้ใส่ปุ๋ยและฟางหมักเดือนละครั้งในปริมาณ 100-120 กิโลกรัมต่อไร่

หมายเหตุ วิธีนี้จะช่วยให้มีอาหารตามธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลาอย่างเพียงพอ อาหารเสริมอื่น ๆ เช่นพืชสดอาจให้สมทบแบบวันเว้นวันได้ ซึ่งจะเหมาะกับการเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาจีน ปลาสวาย เป็นต้น

เนื่องจาก ในฟางข้าวประกอบด้วย

  1. โปรตีน 3.44%

2. ไขมัน1.88%

3. เยื่อใย 37.48%

4. เถ้า 12.30%

5.ฟอสฟอรัส (P2O5) 0.11%

ดังนั้นแล้ว การนำมาผลิตเป็นอาหารปลาน้ำจืดนับว่าเป็นการลงทุนด้านอาหารที่ต่ำมาก ด้วยเป็นวัสดุทางการเกษตรที่หาได้โดยทั่วไปในนาข้าว

เรียบเรียงเนื้อหาโดย เพจแนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ผลการวิจัยจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช