“หลวงปู่ขาว” ยืนยันด้วยประสบการณ์ตนเอง!! อานิสงส์ของการเดินจงกรมมีมาก เทวดาชื่นชม แถมอายุยืน!

1810

อานิสงส์ของการเดินจงกรมมีมาก เทวดาชื่นชม แถมอายุยืน! “หลวงปู่ขาว” ยืนยันด้วยประสบการณ์ตนเอง

หลวงปู่ขาว อนาลโย เคยเทศน์สอนศิษย์เกี่ยวกับการเดินจงกรม ว่า มีอานิสงค์มาก หลวงปู่บอกว่า ที่ว่ามีอานิสงค์มากนั้น เราเห็นด้วยตนเอง คือ เมื่อครั้งหนึ่งกำลังเดินจงกรมอยู่ ก็แลเห็น รุกขเทวดา หรือภูมิเจ้าที่อันสิงสถิตอยู่ในบริเวณนั้น มายืนประนมมือถือธูปหอมกำใหญ่ส่งกลิ่นฟุ้ง กระจายไปทั่วบริเวณนั้นเลยทีเดียว แต่กลิ่นธูปนั้น หอมไม่เหมือนธูปของเมืองมนุษย์เลย มันหอมเย็นๆ อย่างไม่เคยได้กลิ่นนี้มาก่อน ทำให้เกิดความสดชื่น เบิกบานใจยิ่งนักผู้ถือธูปกำลังยืนประนมมือนมัสการพระธุดงคกรรม ฐานผู้มีความเพียรอยู่ อย่างนอบน้อมยิ่งนัก

บรรดาลูกศิษย์ได้เรียนถามหลวงปู่ว่า “เขามายืนประนมมืออยู่อย่างนั้นเพื่อจุดประสงค์อันใด?”

หลวงปู่ตอบว่า “เขามารอคอยอนุโมทนาส่วนบุญกับเรา ในบางแห่งนั้น เมื่อเรานอนมากๆ เขาก็จะมาเรียกให้ลุกขึ้นนั่งภาวนาสมาธิหรือบางรายร้ายกว่านั้น เขาจะมาจับขาพระที่นอนมากให้ลุกขึ้นเดินจงกรม แล้วเขาก็รอคอยอนุโมทนาสาธุการในส่วนบุญส่วนกุศลนั้น”

สำหรับอานิสงค์ของการภาวนาเดินจงกรมนี้ ได้แก่

ช่วยการเดินทางไกล ไฟธาตุย่อยอาหารดี มีพลานามัย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ ถอนได้ยาก เทวดาฟ้าดินทั้งหลาย อนุโมทนาสาธุการด้วยอย่างทั่วถึง เพราะฉะนั้น หลวงปู่จึงชอบการเดินจงกรมมาก

แม้ท่านจะถึงช่วงวัยชราเดินจงกรมที่พื้นดินข้างล่างไม่ได้ ก็จะเดินจับราวกุฏิด้านบน เดินอยู่มิได้ขาด จนกระทั่งชรามากจนถึงขนาดจับราวกุฏิเดินไม่ได้ ก็ยังให้พระภิกษุสามเณรช่วยพยุงให้ ท่านเดินมิได้ขาดเลยจนถึงวันท่านมรณภาพ การเดินจงกรมจึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้หลวงปู่มีอายุ ยืนยาวมาก

หลวงปู่เล่าว่า พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทตฺโต เคยบอกว่าพระอาจารย์บุญ ปญฺญาวุฑฺ (พระกรรมวาจาจารย์ของหลวงปู่หลุยและหลวงปู่ขาว) ท่านไม่ค่อยเดินจงกรม อายุจะไม่ยืนดอก ก็เป็นจริงอย่างท่านว่า คือพระอาจารย์บุญท่านมีอายุเพียง ๔๔ ปี ท่านก็มรณภาพแล้ว น่าเสียดายยิ่งทีเดียว

หลวงปู่ว่า พระอาจารย์บุญท่านจะนอนเอานิพพาน แล้วท่านได้จริงๆ เพราะท่านมีความสุขุมคัมภีรภาพมากเวลา ท่านมรณภาพ

หลวงปู่บอกว่า ที่ท่านเองชอบเดินจงกรมมาก อีกสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่า ถ้าท่านนอนภาวนา พุท-โธ แล้ว ภาวนาได้ไม่เท่าไรก็จะหลับเสียก่อน เพราะสิ่งไม่ดีหรือความชั่วนี้เราทำเพียงนิดเดียวมันก็ไหลไปเลย ไม่ต้องเสียค่าครูมาสอนให้มันเปลืองเงิน เปลืองทอง แต่ถ้าความดี มันต้องยากลำบากเป็นธรรมดา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โครงการหนังสือบูรพาจารย์

ขอขอบคุณที่มาจาก : tnews.co.th

ภาพจาก : อินเทอร์เน็ต