วิธีการทำ เครื่องหยอดข้าว เครื่องโรยข้าวงอก จากท่อ PVC

0
4882

แนวคิดคือ ต้องการให้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกโรย ออกมาจากเครื่องมีลักษณะเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีระยะห่าง ที่เท่ากันและเรียงกันเป็นแถวเป็นแนว เพื่อที่ว่าเมื่อเมล็ดข้าวงอกเป็นต้นแล้ว จะขึ้นเป็นกอคล้ายกับการปักดำ และที่สำคัญ การเว้นช่องว่างระหว่างกอข้าวนั้น ช่วยลดปัญหาของโรค และแมลงศั ตรูข้าวได้

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1.เหล็กเส้น 3-4หุน

2.ท่อ PVC 4-5นิ้ว

3.เหล็ก 1 นิ้ว 1เส้น

4.เหล็ก 4 หุน 1เส้น

5.น๊อต เบอร์ 10 6ตัว

ขั้นตอนการทำ

1.นำท่อ PVC มาตัดเป็นท่อน ท่อนละ 1ฟุต จำนวนที่เราต้องการ เช่น 4ท่อน 8 ฃแถว 5ท่อน 10แถว 6ท่อน 12แถว

2.นำเหล็กเส้น 4หุน นำมาขดเป็นรูปวงกลม ทำเป็นล้อ 2ล้อ

3.ตัดท่อ PVC ได้มาเป็นท่อนๆ เสร็จแล้วนำไปเจาะรู รอบๆ 2ข้าง หัว-ท้าย ประมาณ 7รู และปิดหัวท้าย จากนั้นทำทีปิด-เปิด เพื่อบรรจุข้าว

4.ตัดเหล็ก 1นิ้ว ตามขนาดที่เราต้องการ และเหล็ก 4หุน นำมาเป็นลาก กว้าง x ยาว พอประมาณ

5.เสร็จแล้วนำวัสดุทั้งหมด มาประกอบให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ

ข้อพึงระวัง

ระยะห่างของแถวจะต้องสม่ำเสมอ หรือการลืมแถว หรือทับซ้อนแถว เวลาตอนกลิ้งหรือลาก

การใช้งาน

ใช้แรงงานคนในการลากจูงเครื่องโรยข้าว งอกซึ่งตัวเครื่องเปล่ามีน้ำหนักเพียง 10 กิโลกรัม เท่านั้น

2. บรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวงอกได้ครั้งละ 5.7 กิโลกรัม โรยได้ในพื้นที่ 3 งาน เครื่องโรยข้าวงอกนี้หน้ากว้าง 2 เมตร โรยข้าวได้ครั้งละ 10 แถว ระยะห่างระหว่างแถว 20 เซนติเมตร เครื่องโรยข้าวงอก นี้เหมาะสมที่สุดกับนาที่เป็นนาน้ำตม

เรียบเรียงเนื้อหาโดย kaset-lifestyle

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here