ปลูกพริกไทย 10 ไร่ รายได้ปีละล้าน

1702

เกษตรกรที่ปลูกพริกไทยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่ประสบปัญหาดินเสื่อมโทรม จากการใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ดินขาดอินทรียวัตถุ ดินแข็งกระด้าง ประกอบกับจันทบุรีเป็นพื้นที่ติดทะเล ทำให้มีปัญหาเรื่องดินกรด หากไม่ได้รับการปรับปรุงบำรุงดินอย่างถูกวิธี จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเป็นผลต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่สูงขึ้นด้วย

นายภิรมย์ แก้ววิเชียร เกษตรกร ต.วังตาโหนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ให้เหตุผลของการหันมาปลูกพริกไทย…หลังโค่นต้นเงาะออก 2งาน

แต่ติดปัญหาว่า เดิมทีดินส่วนใหญ่มีสภาพเป็นกรด จึงได้ทำการปรับสภาพดินก่อน

สูตรการปรับสภาพดิน

โดยการไถปรับพลิกหน้าดินลงผลานไถลึก 50-80 ซม ขณะไถ ฉีดพ่นปุ๋ยน้ำไปด้วย เพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ในดินกลับมาสมบูรณ์ ตามด้วยปูนโดโลไมท์ ปูนมาร์ล ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 60 กระสอบ ที่ผ่านการหมักมาแล้ว 2 เดือน

หลังจากนั้น 1 เดือน หว่านปอเทือง กระทั่งปอเทืองออกดอก ไถกลบหมักดินทิ้งไว้ 15 วัน ไว้เป็นปุ๋ยพืชสด การปรับสภาพดินด้วยวิธีนี้ ช่วยทำให้ดินกลับมาสมบูรณ์เร็วขึ้น

หลังจากนั้นลงพริกไทยสายพันธุ์มาเลเซีย เพราะต้านทานโรครากเน่า เหมาะที่จะนำมาทำพริกไทยดำ พริกไทยขาว ต้นเติบโตเร็ว

เก็บได้ปีละ 1 ครั้ง และลงพริกไทยพันธุ์ซีลอน ขายเป็นพริกไทยสด 1 ปีเก็บผลผลิตได้ 2 ครั้ง ช่วยให้มีรายได้หมุนเวียน ปีแรกพื้นที่ 2 งาน มีรายได้จากการขายพริกไทย 50,000-60,000 บาท”

หลังจากเห็นรายได้ดีกว่าสวนผลไม้ จึงตัดสินใจโค่นทุเรียน และเงาะในพื้นที่ ทั้งหมดเปลี่ยนมาปลูกพริกไทยเต็มพื้นที่ 10 ไร่

ทุกวันนี้สามารถสร้างรายได้ ให้กับครอบครัวปีละ 1,000,000 บาท แม้การลงทุนในช่วงปีแรกจะสูง แต่ถ้าดูแลดีๆ สามารถเก็บผลผลิตได้นานถึง 20 ปี

เรียบเรียงโดย kaset-lifestyle

ข้อมูลจาก dailynews thairath