ปลูกพริกไทย 10 ไร่ รายได้ปีละล้าน

2793

เกษตรกรที่ปลูกพริกไทยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่ประสบปัญหาดินเสื่อมโทรม จากการใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ดินขาดอินทรียวัตถุ ดินแข็งกระด้าง ประกอบกับจันทบุรีเป็นพื้นที่ติดทะเล ทำให้มีปัญหาเรื่องดินกรด หากไม่ได้รับการปรับปรุงบำรุงดินอย่างถูกวิธี จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเป็นผลต่อต้นทุน การผลิตของเกษตรกรที่สูงขึ้นด้วย

นายภิรมย์ แก้ววิเชียร เกษตรกร ต.วังตาโหนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ให้เหตุผลของการหันมาปลูกพริกไทย หลังโค่นต้นเงาะออก 2งาน

แต่ติดปัญหาว่า เดิมทีดินส่วนใหญ่มีสภาพเป็นกรด จึงได้ทำการปรับสภาพดินก่อน

สูตรการปรับสภาพดิน

โดยการไถปรับพลิกหน้าดินลงผลานไถลึก 50-80 ซม ขณะไถ ฉีดพ่นปุ๋ยน้ำไปด้วย เพื่อกระตุ้น ให้จุลินทรีย์ ในดินกลับมาสมบูรณ์ ตามด้วยปูนโดโลไมท์ ปูนมาร์ล ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 60 กระสอบ ที่ผ่านการหมักมาแล้ว 2 เดือน

หลังจากนั้น 1 เดือน หว่านปอเทือง กระทั่งปอเทืองออกดอก ไถกลบหมักดินทิ้งไว้ 15 วัน ไว้เป็นปุ๋ยพืชสด การปรับสภาพดินด้วยวิธีนี้ ช่วยทำให้ดินกลับมาสมบูรณ์เร็วขึ้น

หลังจากนั้นลงพริกไทยสายพันธุ์มาเลเซีย เพราะต้านทานโรครากเน่า เหมาะที่จะนำมาทำพริกไทยดำ พริกไทยขาว ต้นเติบโตเร็ว

เก็บได้ปีละ 1 ครั้ง และลงพริกไทยพันธุ์ซีลอน ขายเป็นพริกไทยสด 1 ปีเก็บผลผลิตได้ 2 ครั้ง ช่วยให้มีรายได้หมุนเวียน ปีแรกพื้นที่ 2 งาน มีรายได้จากการขายพริกไทย 50,000-60,000 บาท”

หลังจากเห็นรายได้ดีกว่าสวนผลไม้ จึงตัดสินใจโค่นทุเรียน และเงาะในพื้นที่ ทั้งหมดเปลี่ยนมาปลูกพริกไทยเต็มพื้นที่ 10 ไร่

ทุกวันนี้สามารถสร้างรายได้ ให้กับครอบครัวปีละ 1,000,000บาท แม้การลงทุนในช่วงปีแรกจะสูง แต่ถ้าดูแลดีๆ สามารถเก็บผลผลิตได้นานถึง 20 ปี

เรียบเรียงโดย kaset-lifestyle

ข้อมูลจาก dailynews