การขยายพันธุ์ฝรั่ง และวิธีการปลูกฝรั่ง

0
3659

สำหรับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคย วันเรานำสาระดีดีมาฝาก ในเรื่องของการการขยายพันธุ์ฝรั่ง และ ที่บอกเลยว่าง่ายมาก  จะง่ายแค่ไหนนั้น ลองไปดูวิธีกันเลย

การขยายพันธุ์ฝรั่งมีหลายวิธีมากเลยน่ะครับ เช่น ตอน กิ่งตัดชำ ติดตา ทาบกิ่ง และชำกอ แล้วแต่วัตถุประสงค์ ซึ่งการขยายพันธุ์แบบการตอน เลือกกิ่งที่มีสีเขียวปนน้ำตาล (อายุ 3-4 เดือน) ใช้เวลา 25 – 35 วันก็ออกราก การชำก็ง่าย การชำควรชำถุง หรือกระถางขนาด 8 x 10 นิ้วเพียง 2 เดือน ก็สามารถนำลงปลูกในแปลงได้

1.การชำ

2.การชำกอ

3.การติ ดตา

การเตรียมดิน

ทำการยกร่องปลูก ขนาดความกว้างประมาณ 6 เมตร มีคูน้ำกว้างประมาณ 1.5 เมตร ความยาวของสันร่องแล้วแต่ละพื้นที่ ความสูงไม่จำกัด จากนั้นปรับปรุงดิน โดยการตากดิน แล้วใส่ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมักในปริมาณเท่าๆกัน อัตราปุ๋ย 1 ส่วน เพื่อให้ดินร่วม

การเตียม หลุมปลูก

หลุมปลูก กว้าง 0.5 เมตร ยาว 0.5 เมตร และลึก 0.5 เมตร

1.ควรขุดดินโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ดินบนและดินล่าง

1.2 ดินบน เป็นส่วนที่มีอินทรียวัตถุมากอยู่แล้ว ให้แยกไว้ส่วนหนึ่ง

1.1 ดินล่าง คือดินที่เมื่อขุดลึกลงไป แล้วพบว่าดินมีสีจางลงเป็นชั้น ที่ไม่มีอินทรียวัตถุตากดินไว้ 10-15 วัน

2.กลบดิน บนลงในหลุม

ผสมปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมัก 1 ส่วนต่อดินล่าง 2 ส่วน และรองก้นหลุมด้วย ปุ๋ยร๊อคฟอสเฟต 0.50 กิโลกรัม แล้วจึงกลบลงไปในหลุม การที่ต้องกลบดิน ให้สูงกว่าระดับดินเดิมนั้น เพื่อที่เมื่อเวลาปลูกแล้วดินจะยุบตัวลงเล็กน้อย ซึ่งจะทำให้พอดีกับระดับดินเดิม ถ้าไม่เผื่อไว้จะเป็นแอ่ง และมีน้ำขังได้

วิธีปลูก

1. เริ่มต้นให้ใส่ก ากมะพร้าว ใส่ดินครึ่งหนึ่ง จากนั้นใส่ปุ่ยคอก และคลุกเคล้ากัน

2. ใส่ต้นไม้ ลงไป ระวังราก อย่าให้กระทบกระเทือน

3. ใส่ดินที่เหลือลงไป กดให้แน่นพอประมาณ

4. รดน้ำให้ชุ่ม เช้า เย็น

เรียบเรียงเนื้อหาโดย เพจแนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here