การปลูกโหระพา แบบละเอียด

0
19531

โหระพาเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียว สามารถเก็บเกี่ยวได้ 1-2 ปี การเลือกพื้นที่ควรพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้ คือ ดินควรมีความร่วนซุยมีความอุดมสมบูรณ์ดี มีการระบายน้ำดี อยู่ใกล้แหล่งน้ำ และสามารถนำน้ำมารดได้สะดวก อยู่ใกล้ที่พักอาศัย และการคมนาคมสะดวก

การเตรียมดินปลูกโหระพา

1.ขุดหรือไถดินลึกประมาณ 20-25 เซนติเมตร

2.ตากดินทิ้งไว้ 7-10 วัน ไถพรวนคราด ย่อยดินให้ละเอียด

3.เก็บวัชพื ชออกให้หมด

4.ยกแปลงสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร ยาวตามความเหมาะสม

5.เว้นช่องว่างระหว่างแปลงประมาณ 30 เซนติเมตร

6.ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก

7.โรยให้ทั่วแปลง และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่

8.หว่านให้กระจายทั่วแปลง คลุกเคล้าปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีให้เข้ากันกับดินพร้อมที่จะปลูก

วิธีการปลูกโหระพา

การเพาะกล้าย้ายปลูก

1.การหว่านเมล็ดให้กระจายทั่วแปลง

2.ใช้แกลบสด หรือฟาง หว่านหรือคลุมบางๆ

3.รดน้ำตามทันที หลังจากนั้น รดน้ำทุกวันเช้าและเย็น

4.เมื่ออายุได้ 20-25 วัน ทำการย้ายปลูก

5.ถอนกล้าแล้วเด็ดยอดนำไปปลูกในแปลง โดยใช้ระยะปลูก 20×20 เซนติเมตร

6.เมื่อถอนกล้าออกจากแปลงแล้ว จะต้องปลูกให้เสร็จภายในวันเดียวกัน

7.หลังจากปลูกเสร็จควรหาฟาง หรือหญ้าแห้งมาคลุม เพื่อเก็บความชื้นและรดน้ำตามทันที

การปักชำ

1.ตัดกิ่งที่โตเต็มที่ยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร

2.ปลิดใบออกให้หมดนำไปปักชำในแปลง

3.ใช้ระยะปลูก 20×20 เซนติเมตร ใช้หญ้าแห้ง หรือฟางแห้งสะอาด คลุมให้ทั่วแปลง และรดน้ำตามทันที

เรียบเรียงโดย kaset-lifestyle

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here