การปลูกโหระพา แบบละเอียด

18572

โหระพาเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียว สามารถเก็บเกี่ยวได้ 1-2 ปี การเลือกพื้นที่ควรพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้ คือ ดินควรมีความร่วนซุยมีความอุดมสมบูรณ์ดี มีการระบายน้ำดี อยู่ใกล้แหล่งน้ำ และสามารถนำน้ำมารดได้สะดวก อยู่ใกล้ที่พักอาศัย และการคมนาคมสะดวก

การเตรียมดินปลูกโหระพา

1. ขุดหรือไถดินลึกประมาณ 20-25 เซนติเมตร

2. ตากดินทิ้งไว้ 7-10 วัน ไถพรวนคราด ย่อยดินให้ละเอียด

3. เก็บวัชพืชออกให้หมด

4. ยกแปลงสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร ยาวตามความเหมาะสม

5. เว้นช่องว่างระหว่างแปลงประมาณ 30 เซนติเมตร

6. ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก

7. โรยให้ทั่วแปลง และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่

8. หว่านให้กระจายทั่วแปลง คลุกเคล้าปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีให้เข้ากันกับดินพร้อมที่จะปลูก

วิธีการปลูกโหระพา

การเพาะกล้าย้ายปลูก

1. การหว่านเมล็ดให้กระจายทั่วแปลง

2. ใช้แกลบสด หรือฟาง หว่านหรือคลุมบางๆ

3. รดน้ำตามทันที หลังจากนั้น รดน้ำทุกวันเช้าและเย็น

4. เมื่ออายุได้ 20-25 วัน ทำการย้ายปลูก

5. ถอนกล้าแล้วเด็ดยอดนำไปปลูกในแปลง โดยใช้ระยะปลูก 20×20 เซนติเมตร

6. เมื่อถอนกล้าออกจากแปลงแล้วจะต้องปลูกให้เสร็จภายในวันเดียวกัน

7. หลังจากปลูกเสร็จควรหาฟาง หรือหญ้าแห้งมาคลุมเพื่อเก็บความชื้นและรดน้ำตามทันที

การปักชำ

1. ตัดกิ่งที่โตเต็มที่ยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร

2. ปลิดใบออกให้หมดนำไปปักชำในแปลง

3. ใช้ระยะปลูก 20×20 เซนติเมตร ใช้หญ้าแห้ง หรือฟางแห้งสะอาด คลุมให้ทั่วแปลง และรดน้ำตามทันที

เรียบเรียงโดย kaset-lifestyle