Contact - วิถีเกษตรพอเพียง    

Contact

You are a part of the Rebel Alliance and a traitor so what do you think of her Han. But with the blast shield down even see! How am I supposed to fight need your help Luke. She needs your help getting too old for this sort of thing.

Act so surprised your highness. You mercy mission this time several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies.

  • You mean it controls your actions?
  • But with the blast shield down can even see! How am I supposed to fight?
  • I get involved got work to do not that I like the Empire
  • But nothing can do about it right now such a long way from here.

Contact Details

Newspaper Comunication Service
123 California St. Doargo

(650) 123-2558 (main number)
(650) 123-0247 (fax)

Email: contact@yoursite.com

About us

Newspaper is your news entertainment music fashion website. We provide you with the latest breaking news
and videos straight from entertainment industry world.

Send us a message!

Install Contact Form 7 Plugin and replace this text block with your contact form

LATEST POSTS

ปลูกต้นไม้ ป้องกันยุง มีต้นอะไรบ้าง ไปดูกัน

ยุงมักสร้างความรำคาญใจ ให้กับเราเป็นอย่างมาก วันนี้เรามีวิธีทำให้บ้านของคุณไม่มียุงค่ะ โดยการปลูกต้นไม้ วิธีง่ายๆที่ได้ผลจริงแถมยังให้ความร่มรื่นแก่บ้านด้วย อย่างนี้ถ้าไม่ปลูกต้นไม้คงไม่ได้แล้ว ปลูกต้นไม้ไล่ยุง ได้ด้วย แล้วมีต้นอะไรบ้างนะ ต้นโหระพา นอกจากจะใช้นำมาทำอาหาร กลิ่นของโหระพา ยังใช้ไล่ยุงได้อีกด้วย โดยการตั้งต้นโหระพา ใส่ในกระถางแล้วนำไปวางบริเวณประตู และหน้าต่างของบ้าน ต้นกระเทียม เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ายุง ไม่ชอบกลิ่นของกระเทียม และการที่เรากินกระเทียมเข้าไป ทำให้ยุงที่มากัดเรา ต้นสะระแหน่ กลิ่นของสะระแหน่ อาจจะแรงสำหรับคน แต่ไม่แรงสำหรับยุง ดังนั้นวิธีการป้องกันยุง ก็ให้บดใบสะระแหน่ ให้คายน้ำแล้วค่อยมาทาผิวคุณค่ะ ต้นตะไคร้ กลิ่นของตะไคร้เป็นหนึ่งในบรรดาต้นไม้ ถึงแม้ว่ารูปร่างมันไม่ได้สวยงาม แต่มันดูแลง่ายมาก ต้นมะกรูด ต้นไม้นี้ ค่อนข้างมีกลิ่นที่รุนแรง...
- Advertisement -
error: Content is protected !!