ล็อคดาวน์ ธนาคารไหนเปิด ธนาคารไหนปิด กด ATM ได้ไหม      |    ตอนพิเศษ 664
รวมสินเชื่อสำหรับปลูกสร้างบ้าน 2564 จะสร้างบ้านกู้ธนาคารไหนดอกเบี้ยดีสุด
เปิดเกณฑ์ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม สูงสุด 30 ไร่/ครัวเรือน #น้ำท่วม64
เช็ค#เงินค่าเก็บเกี่ยว เช้านี้ที่ ธนาคาร ธกส.มาดูกันว่าเงินจะเข้าไหม
ธกสชี้ชัดเงินชาวนาปี64/65 ประกันรายได้ข้าว เงินไร่ล่ะ1,000บาท พี่น้องชาวนาทั่วประเทศ ฟังด่วน

ธนาคาร ธ.ก.ส. ดีอย่างไร?

ธนาคาร ธ.ก.ส. มีชื่อเต็มๆ ว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นธนาคารที่มีการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในประเทศจึงทำให้ธนาคาร ธ.ก.ส. เป็นสถาบันทางการเงินสำคัญสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรหรืออาชีพอื่นๆ ที่มีการเกษตรเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยธนาคาร ธ.ก.ส.จะให้บริการในส่วนของสินเชื่อ ธ.ก.ส. ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรรวมไปถึงมีโครงการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจทางการเกษตรอีกมากมายที่แตกต่างจากบริการเกี่ยวกับอาคารบ้านเรือนอย่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน เรียกได้ว่าธนาคาร ธ.ก.ส. เป็นธนาคารที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีข้อดีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอีกอย่างหนึ่งคือธนาคาร ธ.ก.ส. มุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อสำหรับเกษตรกรที่มีรายได้น้อยเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรภายในประเทศทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพัฒนาการเกษตรของตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมผ่านการสนับสนุนจากธนาคาร ธ.ก.ส.

สินเชื่อธนาคาร ธ.ก.ส. ในปี 2564

ในปี 2564 ทางธนาคาร ธ.ก.ส. ได้มีสินเชื่อที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากคือโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 จากธนาคาร ธ.ก.ส. ซึ่งในปี 2564 ที่ทางธนาคารกสิกรไทย k-biznet ก็ปล่อยออกมาเช่นกัน โดยสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วนรวมไปถึงประชาชนในภาคการเกษตร ทำให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของทางธนาคารที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ โดยธนาคาร ธ.ก.ส. ได้ออกสินเชื่อฉุกเฉินโควิด19 โดยมีวงเงินสินเชื่อ ธ.ก.ส. รายละไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งสินเชื่อฉุกเฉินโควิด19 จากธนาคาร ธ.ก.ส. มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ต่อเดือนเท่านั้น ซึ่งผู้ที่สนใจขอสินเชื่อ ธ.ก.ส.โควิด19  สามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านไลน์ BAAC Family ของธนาคาร ธ.ก.ส.ได้ด้วยตนเอง หรือหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ทุกสาขา

ทำไมเราถึงต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร ธ.ก.ส.?

ใครที่ต้องการเปิดบัญชีกับธนาคาร ธ.ก.ส. วันนี้เราได้รวบรวมข้อดีของการเปิดบัญชีกับทางธนาคาร ธ.ก.ส. หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่น่าสนใจมาไว้ด้วยกัน เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าการเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร ธ.ก.ส.นั้นดีอย่างไร? หรือควรเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร ธ.ก.ส.ดีไหม?

ข้อดีในการเปิดบัญชี ธ.ก.ส. ที่ไม่แพ้ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) คือ

 • ข้อดีหลักๆ ในการเปิดบัญชีกับธนาคาร ธ.ก.ส. คือเราสามารถนำบัญชีออมทรัพย์ที่เราเปิดกับทางธนาคารมาใช้ค้ำประกันในการขอสินเชื่อกับทางธนาคารได้
 • การเปิดบัญชี ธ.ก.ส. ท่านไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเพราะทางธนาคาร ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยในรูปแบบของรายวัน
 • ในการเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร ธ.ก.ส. ท่านได้รับผลตอบแทนจากธนาคารทุกๆ 6 เดือน

ส่วนนี้จะเป็นข้อดีหลักๆ ของการเปิดบัญชี ธ.ก.ส. ในรูปแบบของบัญชีออมทรัพย์ที่น่าสนใจและเราคิดว่าค่อนข้างเป็นจุดเด่นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมากเลยทีเดียว และสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร ธ.ก.ส. จากข้อดีข้างต้นนั้นค่อนข้างมีประโยชน์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการนำบัญชีเงินฝากของเราไปค้ำประกันการขอสินเชื่อ ทำให้การขอสินเชื่อกับธนาคาร ธ.ก.ส. เป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันกับธนาคาร tmb ธนชาตเลย